Innovatiivista viestintää
nopeasti muuttuvassa
maailmassa

Toimitusjohtajan katsaus

Kohti kokonaisvaltaista asiakaspalvelua

Panostimme kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun parantamiseen. Kehitimme digitaalista palvelutarjontaa ja osaamista, vahvistimme synergioita ja tiivistimme yhteistyötä liiketoimintojen välillä.

Kiteytimme uuden palvelustrategiamme Menestyksen kehät, jolla edistämme asiakkaidemme menestystä.

Organisoimme liiketoimintamme 1.1.2015 alkaen kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Visibility & Service Design, Content ja Campaigns & Dialogue.

Lue Timo Lepistön katsaus »

Tulos 2014

Omavaraisuusaste kasvoi ja rahavarat pysyivät hyvällä tasolla

Nordic Morning -konsernin liikevaihto oli 106,6 (121,3) milj. euroa. Liikevaihtoa pienensi pääasiassa läpilaskutuksen väheneminen Klikki-konsernissa ja Ruotsin kruunun kurssin heikkeneminen.

Konsernin tulos oli 3,4 (4,0) milj. euroa. Strategian mukaisesti toimintaa rationalisoitiin ja kiinteää omaisuutta realisoitiin, minkä vuoksi tuloksessa on huomattava määrä kertaluonteisia eriä, 2,4 (0) milj. euroa.

Tulos ennen kertaluonteisia eriä oli 1,0 (4,0) milj. euroa. Operatiivinen tulos oli suunniteltua heikompi, koska Ruotsin painotoimintojen yhdistäminen pitkittyi keväästä syksyyn.

Konsernin omavaraisuusaste kasvoi 51,4 (42,2) prosenttiin ja rahavarat pysyivät hyvällä tasolla vahvan operatiivisen kassavirran ansiosta.

Tutustu Nordic Morningin tulokseen 2014 »

Vastuullisuus

Henkilöstön ja asiakkaiden odotukset korkealla

Asiakkaamme kehittävät aktiivisesti omaa vastuullisuuttaan ja edellyttävät sitä myös palveluntarjoajiltaan. He arvostavat pyrkimyksiämme yritysvastuussa, mutta toivovat meiltä aktiivisempaa vastuullisuusviestintää.

Henkilöstötutkimuksessa 92 prosenttia vastanneista piti tärkeänä, että toimimme yritysvastuun esikuvana. 

Viestinnän alalla jo suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy digitaalisten palvelujen ja laitteiden käytöstä. Pohdimme tässä raportissa mahdollisuuksiamme kartoittaa omaa ja palvelujemme digiekojalanjälkeä.

Tutustu Nordic Morningin yritysvastuuseen »

Liiketoiminta-alueet 2014

Marketing Services

Vahvasti Pohjoismaissa

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Citat Oy ja Klikkicom Oy Suomessa, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB ja osakkuusyhtiö BrandSystems AB Ruotsissa ja Citat Ukraine LLC Ukrainassa.

Lue lisää »

Editorial Communication

Sisältö jokaisen brändin sydämessä

Liiketoiminta-alueeseen kuluu JG Communication AB Ruotsissa.

Lue lisää »

Publishing

Merkityksellistä tietoa ja taitoa

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Publishing Oy ja Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy Suomessa.

Lue lisää »

Print & Distribution

Tehokkuutta kohdennettuun markkinointiin

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Prima Oy ja Seed Digital Media Oy Suomessa sekä Edita Bobergs AB Ruotsissa.

Lue lisää »

MONIPUOLISIA VIESTINNÄN PALVELUITA

Asiakkuusmarkkinointi on
hyvää palvelua

Jesse Sandqvist, strategiajohtaja,
Seed Digital Media:

"Strateginen asiakkuusmarkkinointi-
suunnitelma auttaa löytämään oikeat asiakkaat ja kehittämään asiakassuhteita."

Lue lisää »

Tarinankerronnan edelläkävijä

Alexander Corneliusson,
Account Manager, Citat:

"Aivan uudenlaisia virtuaalitodellisuuslaitteita hyödyntävät Citat ja Nobel Biocare mullistavat luovaa tarinankerrontaa."

Lue lisää »

Parempaa
vuorovaikutusta

Aleksi Lampinen, toimitusjohtaja, Citat Oy: 

"Käyttökokemuksen on oltava miellyttävä ja sisältöjen helposti löydettävissä riippumatta päätelaitteesta tai kellonajasta."

Lue lisää »

Tehdään sisällöstä sosiaalista

Pixie Sartang, sosiaalisen median strategiajohtaja, JG Communication:

"Digitaalisessa ympäristössä markkinoinnin on herätettävä yleisön mielenkiinto silmänräpäyksessä. Yritysten on erotuttava muista ja oltava piirun verran muita kiinnostavampia."

Lue lisää »