Maaottelua hyvässä hengessä

Monella Nordic Morningin tytäryhtiöllä on vahva oma identiteetti ja pitkä historia takanaan. Erilaisuutta ei ole tarkoitus kitkeä pois, sillä oma kulttuuri on kuin yhtiön dna: tekemisen ja liiketoiminnan lähtökohta ja ydin. Mutta se, että on osa Nordic Morning -yhteisöä, tuo mukanaan myös kaikille yhteistä kulttuuria ja identiteettiä.

Konserni tarjoaa suuntia eli toimintatapoja hyvän työympäristön ja yrityksen liiketoiminnan menestyksen tukemiseksi. Niitä on kaikkiaan neljä:

"Intohimo menestyä, avoimuus ja asioiden jakaminen, innostus oppia ja kehittää uutta, asiakkaiden menestyksen edistäminen", luettelee henkilöstöjohtaja Annika Parkkonen.

"Nämä toimintatavat rakentavat meille kaikille yhteistä Nordic Morning -kulttuuria. Ne löytyivät yhtiöiden johtoryhmissä varsin helposti ja luontevasti. Nyt viemme niitä eteenpäin kaikille työntekijöille sosiaalisen pelin avulla."

Ennen kuin päästiin toimintatapoihin, piti luoda johtamisen malli. Se rakentuu tunneälyn viitekehykselle ja konsernin johtoryhmässä määritellyille hyvän johtamisen tunnusmerkeille: ihmisten kohtaamisen taidoille, itsensä ymmärtämiselle ja sosiaaliselle kyvykkyydelle. Hyvin inhimillisiä arvoja. Olisiko tämä sitä ruotsalaisuutta Nordic Morningissa?

"Totta on, että ruotsalainen keskustelukulttuuri on hyvin osallistavaa. Jokaisen mielipide on tärkeä ja asiat halutaan jakaa. Esimerkiksi ennen uuden projektin käynnistämistä jokainen mukanaolija pyritään sitouttamaan projektiin vahvasti. Tällaista osallistavaa, kuuntelevaa otetta haluamme tuoda johtajuuteemme myös Suomessa."

Ruotsalaisissa näkyy Annika Parkkosen mukaan myös aito halu ymmärtää toisten näkemyksiä ja valmius arvioida avoimesti omia. Suomalainen saattaa sen sijaan miettiä projektin lähes valmiiksi omassa päässään ja asettuu puolustusasemiin muutosehdotusten edessä. Toisaalta suomalaiset pysyvät aikataulussa ja tekevät nopeasti päätöksiä.

"Suomalainen jämptiys on jopa klisee, mutta tosi sellainen. Suomalainen tekee, mitä lupaa sovitussa ajassa, ja eteneminen on selkeää ja suoraviivaista. Tällaista tehokkuutta haluamme viedä Ruotsiinkin."

Annika Parkkosen mukaan suomalaisten ja ruotsalaisten erilaisuus on voimavara, konfliktienkin uhalla. Erilaisuus rikastuttaa ja tuo diversiteettiä. Ehdoin tahdoin konflikteja ei pidä rakentaa, mutta ne kannattaa nähdä uutta luovina mahdollisuuksina.

"Mitä enemmän diversiteettiä, sitä parempi. Näin luovuus säilyy ja vahvistuu. Se on tällä toimialalla menestymisen edellytys."

Annika Parkkonen nauttii ihmisten, ilmiöiden ja kulttuurien törmäyttämisestä. Hän iloitsee siitä, että yhtiöt Ruotsissa ovat muuttamassa saman katon alle ja toivoo Suomeenkin samaa. 

"Fyysisellä läheisyydellä on valtava merkitys. Kun törmätään kahviautomaatilla ja opitaan tuntemaan toisiamme, aletaan myös ideoida yhdessä. Spontaanisti. Jaettu fyysinen tila tarjoaa mahdollisuuden uutta luovalle tekemiselle ja vähentää pelkoja oman identiteetin menettämisestä."

Teksti: Sari Kuvaja, yritysvastuun ja viestinnän asiantuntija