Omavaraisuusaste kasvoi ja rahavarat pysyivät
hyvällä tasolla

Tulos 2014

Liikevaihto
(milj. euroa)

106,6

Operatiivinen tulos ilman kertaluontoisia eriä (milj. euroa)

1,0

Liiketulos
(milj. euroa)

3,4

Kassa
(milj. euroa)

9,3

 

Palvelustrategiaa uudistettiin ja digitaalisiin palveluihin panostettiin suunnitellusti

Nordic Morning -konsernin liikevaihto oli 106,6 (121,3) milj. euroa. Liikevaihtoa pienensi pääasiassa läpilaskutuksen väheneminen Klikki-konsernissa ja Ruotsin kruunun kurssin heikkeneminen.

Konsernin tulos oli 3,4 (4,0) milj. euroa. Strategian mukaisesti toimintaa rationalisoitiin ja kiinteää omaisuutta realisoitiin, minkä vuoksi tuloksessa on huomattava määrä kertaluonteisia eriä, 2,4 (0) milj. euroa. Tulos ennen kertaluonteisia eriä oli 1,0 (4,0) milj. euroa. Operatiivinen tulos oli suunniteltua heikompi, koska Ruotsin painotoimintojen yhdistäminen pitkittyi keväästä syksyyn. 

Konsernin omavaraisuusaste kasvoi 51,4 (42,2) prosenttiin ja rahavarat pysyivät hyvällä tasolla vahvan operatiivisen kassavirran ansiosta.

Nordic Morning uudisti palvelustrategiaansa ja organisoi liiketoimintansa sen mukaisesti 1.1.2015 alkaen kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Visibility & Service Design, Content ja Campaigns & Dialogue.

Konserni vahvisti asemaansa monipuolisena viestintäpalvelujen tarjoajana Pohjoismaissa hankkimalla asiakkuusmarkkinointiin erikoistuneen Seed Digital Media Oy:n ja panostamalla digitaalisiin viestintäpalveluihin kaikissa konserniyhtiöissä.

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain 2014

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain 2014

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
2013 - 2014

(IFRS)(EUR 1000)

Liiketulos liiketoiminta-alueittain
2013 - 2014

(IFRS)(EUR 1000)

Avainluvut

  20142013
Liikevaihto (M€) 106,6 121,3
Operatiivinen tulos ilman kertaluonteisia eriä (M€) 1,0 4,0
Tulos ml. kertaluonteiset erät (M€) 3,4 4,0
EBITDA ilman kertaluonteisia eriä (M€) 5,6 8,5
Omavaraisuusaste % 51,4 42,2
Operatiivinen kassavirta (M€) 7,3 7,6
Kassa vuoden lopussa (M€) 9,3 10,1
Henkilöstö (keskimäärin) 660 668

Nordic Morning -konsernin liikevaihto
2008 - 2014

(IFRS)(EUR 1000)

Liiketoiminta-alueet

Marketing Services

Vahvasti Pohjoismaissa

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat  Citat Oy ja Klikkicom Oy Suomessa, Citat AB, KliKKi AB, Mods Graphic Studio AB ja osakkuusyhtiö 
BrandSystems AB Ruotsissa ja Citat Ukraine LLC Ukrainassa.

Lue lisää »

Editorial Communication

Sisältö jokaisen brändin sydämessä

Liiketoiminta-alueeseen kuluu JG Communication AB Ruotsissa.

Lue lisää »

Publishing

Merkityksellistä sisältöä ja taitoa

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Publishing Oy ja Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy Suomessa.

Lue lisää »

Print & Distribution

Tehokkuuttaa kohdennettuun markkinointiin

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Prima Oy ja Seed Digital Media Oy Suomessa sekä Edita Bobergs AB Ruotsissa.

Lue lisää »