Soliditet ökade och de likvida medlen låg kvar på en god nivå

Resultat 2014

Omsättning
(miljoner euro)

106,6

Rörelseresultat utan engångskostnader (miljoner euro)

1,0

Rörelseresultat
(miljoner euro)

3,4

Kassa  
(miljoner euro)

9,3

Servicestrategin förnyades och satsningar på digitala tjänster genomfördes enligt plan

Nordic Morning-koncernens omsättning uppgick till 106,6 (121,3) miljoner euro. Omsättningen sjönk främst på grund av minskad tredjepartsfakturering inom Klikki-koncernen och den försvagade svenska kronan.

Koncernens resultat uppgick till 3,4 (4,0) miljoner euro. I enlighet med strategin genomfördes rationaliseringar av verksamheten och fasta tillgångar realiserades, därför innehåller resultatet en betydande mängd poster av engångskaraktär, 2,4 (0) miljoner euro. Resultatet utan poster av engångskaraktär uppgick till 1,0 (4,0) miljoner euro. Det operativa resultatet var sämre än beräknat, eftersom sammanslagningen av tryckeriverksamheterna i Sverige drog ut på tiden från våren till hösten.

Koncernens soliditet ökade på ett utmärkt sätt till 51,4 (42,2) procent och de likvida medlen låg kvar på en god nivå tack vare ett starkt operativt kassaflöde.

Nordic Morning förnyade sin servicestrategi och organiserade sin affärsverksamhet i enlighet med den i tre affärsområden från och med 1.1.2015: Visibility & Service Design, Content och Campaigns & Dialogue.

Nordic Morning stärkte sin position som en mångsidig leverantör av kommunikationstjänster i Norden genom förvärvet av Seed Digital Media, experter på kundrelationsmarknadsföring, och satsningar på digitala kommunikationstjänster inom samtliga koncernbolag.

Omsättning per affärsområde 2014

Antal anställda per affärsområde 2014

Omsättning per affärsområde
2013 - 2014

(IFRS)(EUR 1000)

Rörelsevinst per affärsområde
2013 - 2014

(IFRS) (EUR 1000)

Nyckeltal

  20142013
Omsättining (miljoner euro) 106,6 121,3
Det operativa resultatet utan poster av engångsnatur (miljoner euro) 1,0 4,0
Resultatet inklusive poster av engångsnatur (miljoner euro) 3,4 4,0
EBITDA (profit marginal utan avskrivningar) (miljoner euro) 5,6 8,5
Soliditet inkl. rationaliseringsåtgärder (%) 51,4 42,2
Det operativa kassaflödet (miljoner euro) 7,3 7,6
Kassa i slutet av året (miljoner euro) 9,3 10,1
Antalet anställda (i genomsnitt) 660 668

Omsättning 2008 - 2014

(IFRS)(EUR 1000)

Affärsområde

Marketing Services

Starkt i hela Norden

I affärsområdet ingår Citat Oy och Klikkicom Oy i Finland, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB och intresseföretaget BrandSystems AB i Sverige och Citat Ukraine LLC i Ukraine.

Läs mer »

Editorial Communication

Content at the heart of every brand

I affärsområdet ingår JG Communication AB i Sverige.

Läs mer »

Publishing

Betydelsefull information och kunskap

I affärsområdet ingår Edita Publishing Oy och Undervisnigscentret för utbildningssektorn Educode Oy i Finland.

Läs mer »

Print & Distribution

Effektivt riktat marknadsföring

I affärsområdet ingår Edita Prima Oy och Seed Digital Media Oy i Finland samt Edita Bobergs AB i Sverige.

Läs mer »