Vi möjliggör våra kunders utveckling

Vi filtrerar, tolkar, strukturerar och väljer information som skapar ett betydelsefullt innehåll för våra kunder.

 

Publishing 2014

Päivi Hietanen, vd, Edita Publishing

"Vår vision är att vara den mest innovativa aktören för att möjliggöra en utveckling av samhälle, organisationer och individer. I våra lösningar eftersträvar vi att stödja gemenskap, lärande i arbetet och ömsesidigt lärande. Vår styrka ligger i förmågan att filtrera, tolka, strukturera och välja information som skapar ett betydelsefullt innehåll för våra kunder."

Betydelsefull information och kompetens för kunder

Nordic Mornings affärsverksamhet Publishing består av Edita Publishing och Utbildningscentret för undervisningssektorn Educode. Affärsverksamhetens mål är att skapa betydelsefull information och kompetens för att möjliggöra en utveckling av samhället, organisationer och individer.

Vi erbjuder innehålls- och inlärningstjänster samt kommunikationstjänster som omfattar digitala och tryckta publikationer, intressenttidningar, innehåll och informationstjänster online samt utbildningslösningar. Vi anordnar utbildningar inom juridik och offentlig upphandling och Educode stödjer kompetensutvecklingen för yrkespersoner inom undervisning och utbildning. Vi är marknadsledande inom digitala juridiska informationstjänster och företagsekonomisk litteratur. Vi är även kända för våra högklassiga läromedel och är en stor aktör speciellt inom det humanistiska området.

Vi betjänar dem som behöver information inom juridik, beskattning, HR, företagsekonomi, teknik, undervisning och utbildning samt miljö, hälso- och sjukvård. Våra tjänster används av elever, studerande och professionella som behöver pålitlig, sakkunnig och aktuell information. De innehållstjänster vi skapar hjälper våra kunder att spara tid och effektivisera verksamheten. Våra kunder består av företag och organisationer inom olika branscher samt offentlig förvaltning. Vi är även samarbetspartner för officiell information, ger ut Officiella tidningen och upprätthåller tjänsten Finlex.

Vår vision är att vara den mest innovativa aktören för att möjliggöra en utveckling av samhälle, organisationer och individer. I våra lösningar eftersträvar vi att stödja gemenskap, lärande i arbetet och ömsesidigt lärande. Vår styrka ligger i förmågan att filtrera, tolka, strukturera och välja information som skapar ett betydelsefullt innehåll för våra kunder.

Kapaciteten för informationshantering ökar kontinuerligt, mängden verktyg ökar och informationsflödet är enormt. Det finns ett allt större behov av Edita Publishings förmåga att strukturera och välja information till helheter som gynnar kunderna. Affärsverksamheten Publishing har 80 medarbetare. Vid kompetensutveckling ligger fokus på det digitala området.

2014

Trots att 2014 som helhet var ett krävande år uppnådde vi vårt resultatmål. Det försämrade ekonomiska läget i Finland tog sig uttryck i försiktiga beslut hos kunderna, vilket avspeglades i vår omsättning. De största utmaningarna fanns inom tryckta beställningspublikationer och intressenttidningar. Vi uppnådde en tillväxt särskilt inom den juridiska informationstjänsten Edilex och läromedel för skolor.

År 2014 fick vi mycket positiv kundrespons för informationstjänsterna Edilex och Credita. Läromedlet för årskurserna 7–9, ”Memo 8 Historia”, belönades med guldmedalj vid Best European Learning Materials Awards 2014 och utbildningsevenemanget Käräjät 2014 för jurister fick även det toppbetyg. Antalet deltagare på evenemanget för nyheter inom offentlig upphandling fördubblades. Vår viktigaste beställningspublikation var den första delen i serien Pro Finlandia, vilken togs fram i samarbete med Riksarkivet.

Vi nådde även en mängd viktiga milstolpar i vår digitala affärsverksamhet. Vår nya tjänst työelämänlait.fi tar aktuella lagar och författningar till chefernas skrivbord, och vi utvecklade även den responsiva nättidningstjänsten Cloud Paper och nätboktjänsten Cloud Book. Vi producerade en nätversion av tidningen Tennis med hjälp av Cloud Paper-konceptet. Samarbetet kring tidningsproduktion med Tamro expanderade och omfattar nu även videoproduktion. Vi inledde ett samarbete med Europeiska kommissionens representation i Finland, inom vilket vi producerar innehåll för olika kommunikationskanaler, till exempel elektroniska nyhetsbrev.

Vi genomförde olika editionsprojekt, som webbplatsen Snellman för Snellman-institutet. Dessutom byggde vi upp ett arkiv för digital politisk verksamhet. Vi skräddarsydde en författningstjänst enligt det förnyade konceptet Edilex Plus för Pensionsskyddscentralen. Vi medverkar även i projektet EduCloud för utvecklingen av en nationell elektronisk distributionskanal för läromedel.

2015

Under 2015 fortsätter vi att utveckla de digitala tjänsterna. Vi kommer även att satsa mer på konceptet för lärande i arbetet. De nya läroplanerna träder i kraft år 2016, vilket innebär att produktion av nya, komplexa läromedel kommer att vara ett viktigt projekt under 2015. Utöver det stödjer vi pedagoger i användandet av moderna inlärningsmetoder.

Övriga affärsområden

Marketing Services

Starkt i hela Norden

I affärsområdet ingår Citat Oy och Klikkicom Oy i Finland, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB och intresseföretaget BrandSystems AB i Sverige och Citat Ukraine LLC i Ukraine.

Läs mer »

Editorial Communication

Content at the heart of every brand

I affärsområdet ingår JG Communication AB i Sverige.

Läs mer »

Print & Distribution

Effektivt riktat marknadsföring

I affärsområdet ingår Edita Prima Oy och Seed Digital Media Oy i Finland samt Edita Bobergs AB i Sverige.

Läs mer »