Innovativ kommunikation
i en snabbt skiftande värld

Vd har ordet

Mot en heltäckande kundservice

Vi satsade på att förbättra vår heltäckande kundservice. Vi utvecklade vårt digitala serviceerbjudande och vår kompetens, stärkte synergier och ökade samarbetet mellan våra olika affärsverksamheter.

I slutet av året tog vi fram servicestrategin Succécirklarna, som fokuserar på online-kommunikation och förenar vår kompetens på ett effektivt sätt för att främja våra kunders framgång. 

Från och med den 1 januari 2015 är koncernens affärsområden: Visibility & Service Design, Content samt Campaigns & Dialogue.

Läs Timo Lepistös översikt »

Resultat 2014

Soliditet ökade och de likvida medlen låg kvar på en god nivå

Nordic Morning-koncernens omsättning uppgick till 106,6 (121,3) miljoner euro. Omsättningen sjönk främst på grund av minskad tredjepartsfakturering inom Klikki-koncernen och den försvagade svenska kronan.

Koncernens resultat uppgick till 3,4 (4,0) miljoner euro. I enlighet med strategin genomfördes rationaliseringar av verksamheten och fasta tillgångar realiserades, därför innehåller resultatet en betydande mängd poster av engångskaraktär, 2,4 (0) miljoner euro.

Resultatet utan poster av engångskaraktär uppgick till 1,0 (4,0) miljoner euro. Det operativa resultatet var sämre än beräknat, eftersom sammanslagningen av tryckeriverksamheterna i Sverige drog ut på tiden från våren till hösten.

Koncernens soliditet ökade på ett utmärkt sätt till 51,4 (42,2) procent och de likvida medlen låg kvar på en god nivå tack vare ett starkt operativt kassaflöde.

Lär mer om Nordic Mornings resultat 2014 »

Ansvar

Medarbetarna och kunderna har höga förväntningar

Våra kunder utvecklar aktivt sitt eget ansvar och förutsätter även detta av sina tjänsteleverantörer. De uppskattar våra strävanden inom företagsansvar, men önskar att vi mer aktivt kommunicerar detta.

I personalundersökningen tyckte 92 procent av de svarande att det är viktigt att vi fungerar som en förebild beträffande företagsansvar.

Inom kommunikationsbranschen uppstår redan största delen av inverkan på miljön vid användningen av digitala tjänster och enheter. I den här rapporten diskuterar vi om möjligheterna att kartlägga vårt eget och våra tjänsters digitala ekologiska fotavtryck.

Lär mer om vårt företagsansvar »

Affärsområde

Marketing Services

Starkt i hela Norden

I affärsområdet ingår Citat Oy och Klikkicom Oy i Finland, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB och intresseföretaget Brand
Systems AB i Sverige och Citat Ukraine LLC i Ukraine.

Läs mer »

Editorial Communication

Content at the heart of
every brand

I affärsområdet ingår JG Communication AB i Sverige.

Läs mer »

Publishing

Betydelsefull information
och kunskap

I affärsområdet ingår Edita Publishing Oy och Undervisnigscentret för utbildningssektorn Educode Oy i Finland.

Läs mer »

Print & Distribution

Effektivt riktat marknadsföring

I affärsområdet ingår Edita Prima Oy och Seed Digital Media Oy i Finland samt Edita Bobergs AB i Sverige.

Läs mer »

OM VÅRA TJÄNSTER

Kundrelations-
marknadsföring är god service

Jesse Sandqvist,
strategichef, Seed Digital Media

”Lyckad kundrelationsmarknadsföring upplevs inte som marknadsföring utan som en god serviceupplevelse.”

Läs mer »

Avancerad storytelling

Alexander Corneliusson,
Account Manager, Citat:

"Med hjälp av den nyaste maskinvaran för virtuell verklighet bryter Citat och Nobel Biocare ny mark när det gäller avancerad, kreativ storytelling."

Läs mer »

Bättre service och samverkan

Aleksi Lampinen, vd, Citat Oy:

"Upplevelsen ska vara positiv och innehållet enkelt att hitta, oavsett tiden på dygnet eller vilken utrustning besökarna använder sig av."

Läs mer »

Hög tid att bli mer social

Pixie Sartang, Head of Social Media Strategy, JG Communication:

"Marknadsföring i digitala media handlar om att kunna fängsla publiken på ett ögonblick. Företagen måste sticka ut och vara lite intressantare än vanligt."

Läs mer »