Aleksi Lampinen, VD, Citat Oy

"Varumärken och kunder möts ofta via digitala tjänster. Därför är användarupplevelsen avgörande när det gäller hur varumärket uppfattas."

Bättre service och samverkan

För Föreningen för Mental Hälsa i Finland är det av största vikt att de som besöker föreningens webbplats hittar den information de behöver så lätt som möjligt.

Citat Oy förnyade Föreningen för Mental Hälsa i Finlands webbtjänster. Målet var att skapa en webbplats där besökarna enkelt hittar den information de behöver. Problemet med föreningens gamla webbtjänst var att innehållet fanns uppdelat på flera olika webbplatser. Det var svårt att söka och hitta information.

På den nya webbplatsen har Föreningen för Mental Hälsa i Finland nu samlat stora mängder innehåll på samma ställe, samtidigt som man satsat på att innehållet ska vara tillgängligt och lätt att hitta.

“Målet var att organisera helheten bättre samt att göra webbplatsen lättare att underhålla och vidareutveckla. Det kvantitativa målet var att öka antalet besökare med hjälp av förbättrad sökbarhet och rekommendationer i sociala medier. Med den nya webbplatsen ville man även underlätta arbetet för jourhavande i kristelefonen”, säger Joakim Schonert, strateg på Citat Oy.

Inledningsvis samlade man information om webbplatsens målgrupper och tillsammans med kunden planerade man vilket innehåll som ska riktas mot respektive målgrupp. För att stötta målgruppundersökningen gjordes en sökordsanalys, där man tog reda på vilka sökord som används för att hitta information om frågor kring mental hälsa. Med hjälp av undersökningarna bearbetades webbplatsens innehåll så att det bättre svarar upp mot behoven, och samtidigt säkerställdes att man hittar platsen via de vanligaste sökorden.

“Med hjälp av en innehållsrevision tar man reda på potentialen hos olika typer av innehåll. På så sätt får man reda på vilket innehåll som ska prioriteras, vilket som ska tas bort och även om det är något helt nytt innehåll som borde läggas till för att attrahera en viss målgrupp”, säger Aleksi Lampinen, VD på Citat Oy.

Utifrån undersökningarna görs en servicestrategi för webbplatsen. Med hjälp av strategin skapar man därefter en enkel funktionell modell, som redovisar innehållshierarkin, men där det faktiska innehållet och den visuella utformningen saknas.

“Att skapa av en webbtjänst är en rätlinjig process, där användarupplevelsen och webbplatsens visuella uttryck testas i flera omgångar. För att kunna göra testerna skapar man först en prototyp av tjänsten. Först när man fått grönt ljus vad gäller användarupplevelsen byggs den egentliga webbplatsen upp”, säger Lampinen.

“Varumärken och kunder möts ofta via digitala tjänster. Därför är användarupplevelsen avgörande när det gäller hur varumärket uppfattas. Upplevelsen ska vara positiv och innehållet enkelt att hitta, oavsett tiden på dygnet eller vilken utrustning besökarna använder sig av.”

Text: Elina Palkama, student (communication)

OM VÅRA TJÄNSTER

Kundrelations-
marknadsföring är god service

Jesse Sandqvist,
strategichef, Seed Digital Media

”Lyckad kundrelationsmarknadsföring upplevs inte som marknadsföring utan som en god serviceupplevelse.”

Läs mer »

Avancerad storytelling

Alexander Corneliusson,
Account Manager, Citat:

"Med hjälp av den nyaste maskinvaran för virtuell verklighet bryter Citat och Nobel Biocare ny mark när det gäller avancerad, kreativ storytelling."

Läs mer »

Hög tid att bli mer social

Pixie Sartang, Head of Social Media Strategy, JG Communication:

"Marknadsföring i digitala media handlar om att kunna fängsla publiken på ett ögonblick. Företagen måste sticka ut och vara lite intressantare än vanligt."

Läs mer »