Content at the heart of every brand

Vi hjälper våra kunder att ligga steget före i ett digitalt landskap som ständigt förändras.

 

Editorial Communication 2014

Christian Sahlgren, vd, JG Communication

Engagerande strategiskt innehåll

JG Communication är en innehållsbyrå. Vi hjälper företag att nå sina mål med hjälp av effektiva strategier och ett engagerande strategiskt innehåll. Vår vision är att innehållet ska vara i centrum för varje varumärke och vårt uppdrag är att skapa värde genom innehåll.

Vi är framför allt en digital byrå som erbjuder ett brett utbud av tjänster, bland annat filmproduktion, digital innehållsproduktion, sociala medier, och tidskrifter. Vår fokusering på kundernas digitala närvaro ger oss en konkurrensfördel.

Merparten av våra kunder är multinationella företag vars gemensamma utmaning är att kommunicera med flera målgrupper via flera kanaler. Mot den bakgrunden har vi sett en betydande ökning av efterfrågan på strategiskt tänkande och planering, samt ett större intresse för de möjligheter som sociala medier erbjuder.

Tillsammans med det innehåll vi skapar hjälper våra strategier kunderna att ligga steget före, och vara relevanta, i ett digitalt landskap som ständigt förändras.

JG Communication är baserat i Stockholm och har 85 medarbetare.

2014

År 2014 växte företaget både genom nya kunder och ökade intäkter från befintliga kunder. Vi gjorde stora framsteg mot vårt mål att bli Nordens ledande leverantör av strategiskt, kanaloberoende innehåll till globala företag.

Av hävd har vi brukat fokusera på att betjäna B2B-företag, men under 2014 utökade vi vår kundbas till att omfatta större B2C-företag. I och med att strategiskt innehåll blir allt viktigare för alla organisationer ligger vårt huvudfokus nu på att skapa strategiskt innehåll för alla företag, oavsett deras målgrupper.

Den största utmaningen under året var att lansera och genomföra vår nya organisationsstruktur. Med detta som utgångspunkt har vi satsat på att utveckla våra chefer, så att de är bättre förberedda för att möta utmaningarna på en mycket dynamisk marknad.

De snabbast växande tjänsterna var innehållsstrategi, sociala medier och film.

2015

Under 2015 kommer vi att fortsätta att arbeta mot vår vision, i enlighet med vår strategi. Vi förväntar oss att innehållsstrategi och innehållsproduktion, film och sociala medier kommer att fortsätta växa, men det finns ett konstant tryck för att ligga före trenderna på en snabbrörlig marknad. Detta ställer krav på rekrytering och utveckling av medarbetare. Under 2015 kommer vi att fortsätta att stärka ledaregenskaperna hos våra kundansvariga och produktionschefer.

Övriga affärsområden

Marketing Services

Starkt i hela Norden

I affärsområdet ingår Citat Oy och Klikkicom Oy i Finland, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB och intresseföretaget BrandSystems AB i Sverige och Citat Ukraine LLC i Ukraine.

Läs mer »

Publishing

Betydelsefull information och kunskap

I affärsområdet ingår Edita Publishing Oy och Undervisnigscentret för utbildningssektorn Educode Oy i Finland.

Läs mer »

Print & Distribution

Effektivt riktat marknadsföring

I affärsområdet ingår Edita Prima Oy och Seed Digital Media Oy i Finland samt Edita Bobergs AB i Sverige.

Läs mer »