Kehittymisen mahdollistaja

Suodatamme, tulkitsemme, jäsennämme ja valikoimme tietoa merkityksellisiksi sisällöiksi asiakkaillemme.

 

Publishing 2014

Päivi Hietanen, toimitusjohtaja, Edita Publishing

Merkityksellistä tietoa ja taitoa asiakkaille

Publishing-liiketoiminnan muodostavat Edita Publishing ja opetusalan koulutuskeskus Educode. Publishing-liiketoiminnan tavoitteena on tuottaa merkityksellistä tietoa ja taitoa yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden kehittymisen mahdollistamiseksi.

Tarjoamme sisältö- ja oppimispalveluita sekä viestinnän palveluita, joihin sisältyy digitaaliset ja painetut julkaisut, sidosryhmälehdet, verkkosisällöt ja tietopalvelut sekä oppimisen ratkaisut. Järjestämme koulutuksia juridiikasta ja julkisista hankinnoista, ja EduCode tukee opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia osaamisen kehittämisessä. Olemme markkinajohtaja digitaalisissa lakitietopalveluissa ja liiketalouden kirjallisuudessa. Meidät tunnetaan myös korkeatasoisista oppimateriaaleista, ja olemme merkittävä toimija varsinkin humanistisissa oppiaineissa.

Palvelemme asiakkaitamme juridiikan, verotuksen, henkilöstöhallinnon, liiketalouden, tekniikan, opetus- ja kasvatusalan sekä ympäristön ja terveydenhuollon aloilla. Palveluitamme käyttävät oppijat ja ammattilaiset, jotka tarvitsevat luotettavaa, asiantuntevaa ja ajantasaista tietoa. Asiakaskohtaisesti rakentamamme sisältöpalvelut auttavat asiakkaitamme säästämään aikaa ja toimimaan tehokkaammin. Asiakkaitamme ovat eri alojen yritykset, organisaatiot ja julkishallinto. Toimimme myös yhteistyökumppanina virallistiedon jakamisessa, kustannamme Virallista lehteä ja ylläpidämme Finlexiä.

Visiomme on olla innovatiivisin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden kehityksen mahdollistaja. Pyrimme ratkaisuissamme tukemaan yhteisöllisyyttä, työssä oppimista ja vertaisoppimista. Vahvuutemme on kyky suodattaa, tulkita, jäsentää ja valikoida tietoa merkityksellisiksi sisällöiksi asiakkaillemme.

Tiedonkäsittelyn kapasiteetti kasvaa jatkuvasti, välineiden määrä lisääntyy ja informaation tulva on valtava. Edita Publishingin kykyä jäsentää ja valikoida informaatiota asiakkaille hyödyllisiksi kokonaisuuksiksi tarvitaan yhä enemmän. Publishing-liiketoiminnassa työskentelee 76 ihmistä. Osaamisen kehittämisessä korostuu digitaalisuus.

2014

Vaikka vuosi 2014 oli kokonaisuutena haastava, saavutimme silti tulostavoitteemme. Yleinen talouden laskusuhdanne näkyi varovaisuutena asiakkaiden päätöksenteossa ja heijastui liikevaihtoomme. Suurimmat haasteet olivat painetuissa tilausjulkaisuissa ja sidosryhmälehdissä. Kasvua saavutimme erityisesti Edilex-lakitietopalveluissa ja koulujen oppimateriaaleissa.

Vuonna 2014 saimme paljon positiivista asiakaspalautetta Edilex ja Credita-tietopalveluista. Yläkoulun oppimateriaali Memo 8 Historia palkittiin Best European Learning Material Awards 2014 -kilpailussa kultamitalilla, ja juristien koulutustapahtuma Käräjät 2014 sai myös huippupalautteet. Onnistuimme kaksinkertaistamaan Julkisten hankintojen ajankohtaispäivän osallistujamäärän. Merkittävin tilausjulkaisumme oli Pro Finlandia -sarjan ensimmäinen osa, joka toteutettiin yhteistyössä Kansallisarkiston kanssa.

Saavutimme myös merkittäviä virstanpylväitä digiliiketoiminnassa. Uusi työelämänlait.fi-palvelumme tuo ajantasaiset lait ja säädökset esimiesten työpöydille, ja kehitimme myös responsiivisen Cloud Paper -verkkolehtipalvelun ja Cloud Book -verkkokirjapalvelun. Cloud Paper -konseptilla toteutimme Tennislehden verkkoversion. Tamrolle tehty lehtituotantoyhteistyö laajeni videotuotantoon. Euroopan komission Suomen-edustuston kanssa aloitimme yhteistyön, tuotamme sisältöä eri viestintäkanavaviin, esimerkkinä sähköiset uutiskirjeet.

Toteutimme editiohankkeita kuten Snellman-sivuston Snellman-instituutille. Lisäksi rakensimme digitaalisen poliittisen toiminnan arkiston. Eläketurvakeskukselle räätälöimme uudistuneen Edilex Plus -konseptin mukaisen säädöspalvelun. Olemme myös mukana EduCloud-hankkeessa kansallisten oppimateriaalien sähköisen jakelukanavan kehittämisessä.

2015

Vuonna 2015 jatkamme digitaalisten palveluiden kehittämistä. Panostamme myös laajemmin työssä oppimisen konseptiin. Kouluissa uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan vuonna 2016, joten uusien monimuotoisten oppimateriaalien valmistaminen on myös merkittävä projekti vuonna 2015. Lisäksi tuemme opetushenkilöstöä uuden ajan oppimismenetelmien hyödyntämisessä.

Muut liiketoiminta-alueet

Marketing Services

Vahvasti Pohjoismaissa

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat  Citat Oy ja Klikkicom Oy Suomessa, Citat AB, KliKKi AB, Mods Graphic Studio AB ja osakkuusyhtiö 
BrandSystems AB Ruotsissa ja Citat Ukraine LLC Ukrainassa.

Lue lisää »

Editorial Communication

Sisältö jokaisen brändin sydämessä

Liiketoiminta-alueeseen kuluu JG Communication AB Ruotsissa.

Lue lisää »

Print & Distribution

Tehokkuuttaa kohdennettuun markkinointiin

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Prima Oy ja Seed Digital Media Oy Suomessa sekä Edita Bobergs AB Ruotsissa.

Lue lisää »