Tehokkuutta markkinoinnin kohdentamiseen

Datankäytön ja personoinnin ammattilaisina autamme kohdentamaan viestejä tehokkaasti eri kohderyhmille, oikeaan aikaan ja oikeissa kanavissa.

 

Print & Distribution 2014

Heikki Autio, Print & Distribution -liiketoiminta-alueen
johtaja ja Edita Priman toimitusjohtaja

Edita Prima Oy

Monikanavaista asiakasviestintää

Edita Prima on markkinointiviestinnän palveluyhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja sekä markkinoinnin että asiaviestinnän tarpeisiin. Keskeiset palvelualueet ovat suoramarkkinointi, vaihtuvan tiedon tuotanto, monikanavaiseen dialogiin perustuva asiakasviestintä sekä erikoistuneet painopalvelut.

Asiakkaamme ovat B2C-sektorin yrityksiä, jotka käyttävät paljon markkinointia ja viestintää oman liiketoimintansa tueksi. Asiakkaamme toimivat muun muassa pankki-, vakuutus- ja liikennesektorilla sekä kaupan alalla.

Markkinoinnin, viestinnän ja median kenttä on voimakkaassa murroksessa, jossa yhtenä suurena trendinä on omien kanavien käytön vahvistuminen. Asiakkaat haluavat yhä useammin tavoittaa suoraan loppukuluttajat, jolloin panostaminen omien kanavien kehittämiseen on yhä tärkeämpää. Samalla maksetun median käyttö markkinoinnissa vähenee ja pirstaloituu. Olemme asiakkaidemme apuna tässä muutoksessa ja kehitämme jatkuvasti kohdennetun ja automatisoidun viestinnän ratkaisujamme.

Edita Prima muuttuu strategiansa mukaisesti painoyhtiöstä monikanavaiseksi asiakasviestinnän osaajaksi. Olemme johdonmukaisesti panostaneet ja investoineet vaihtuvan tiedon tuotantoon ja markkinoinnin automaatioon. Toimialalla yhtiö erottuu vahvalla datankäytön ja personoinnin osaamisella. Niiden ansiosta toteutamme tehokkaasti oikeanlaista viestiä, oikeaan aikaan, halutussa kanavassa ja juuri halutuille henkilöille kohdennettuna.

Olemme panostaneet paljon henkilöstön kehittämiseen, jotta pystymme tarjoamaan toimivia ratkaisuja asiakkaidemme muuttuviin haasteisiin. Digitalisoituminen vaikuttaa kaikilla toimialoilla ja markkinointiviestinnältä edellytetään tehokasta vaikuttavuutta. Koulutamme henkilöstöämme pitkäjänteisesti asiakastyössä, asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisessä ja tuotantoteknologiassa.

Vuosi 2014

Vuosi 2014 oli rakenteellisten uudistusten vuosi ja perinteistä painotuotantoon sidottua kapasiteettia supistettiin. Panostimme vaihtuvan tiedon tuotantoon ja monikanavaiseen asiakasviestintään. Printin murros jatkuu edelleen, mutta olemme onnistuneet vastaamaan tähän haasteeseen keskittymällä kohdennettuun viestintään sekä erikoistamalla omaa painokapasiteettia.

Merkittävimmät saavutukset vuonna 2014 olivat vaihtuvan tiedon tuotannon selvä kasvu sekä laajentuminen digitaalisiin kanaviin Seed Digital Media Oy:n oston kautta.

Vuosi 2015

Seed Digital Media Oy on merkittävä lisä Edita Priman ja koko Nordic Morning -konsernin palvelukokonaisuuteen. Seed tunnetaan digitaalisen asiakkuusmarkkinoinnin osaajana, jonka asiakkaat ovat B2C-yrityksiä. Kehitämme yhdessä asiakkuusohjelmiin, automaatioon ja dialogiin perustuvia ratkaisuja, jotka voidaan ainutlaatuisella tavalla toteuttaa saumattomasti kaikissa kanavissa.

Erikoistuneen oman painotuotannon ohella kehitämme edelleen Print Management -ratkaisuja, joiden merkitys on selvästi kasvanut. Asiakkaiden oman osaamisen keskittyessä sähköisiin kanaviin hankitaan printin tehostamiseen ja optimaaliseen toteuttamiseen liittyvää osaamista yhä enemmän ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

Edita Bobergs AB

Asiakkaan pitkäaikainen kumppani suoramarkkinoinnissa

Edita Bobergs AB on painoalan yritys, joka on erikoistunut suoramarkkinointiin sekä personoituihin painotuotteisiin ja niiden logistiikkaan.

Suurimpia asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa, tele- ja energiaoperaattorit, palvelusektori ja liikenne. Lisäksi vahvan asiakasryhmän muodostavat järjestöt ja säätiöt, jotka tarvitsevat suoramarkkinointia osana varainhankintakampanjoita.

Edita Bobergsin vahvuudet ovat suoramarkkinoinnin osaamisessa ja hyvissä asiakassuhteissa, joissa menestystä rakennetaan yhdessä pitkäjänteisesti. Erotumme kilpailijoistamme luovilla ja korkean huomioarvon saavuttavilla ratkaisuilla.

Suoramarkkinoinnin ohella panostamme markkinointimateriaalien logistiikkapalveluihin yhdistäen web-to-print -palvelut tuotevarastointiin ja jakeluun.

2014

Edellisvuoden tapaan painotuotannon kokonaisvolyymi Ruotsissa laski, ja erityisesti aikakaus- ja sanomalehtien tuotanto. Suoramarkkinoinnin markkina sen sijaan pieneni Ruotsissa vain hieman.

 

 

Vuosi 2014 oli Edita Bobergsille operatiivisten yritysjärjestelyjen vuosi, jolloin saatettiin päätökseen syksyllä 2013 aloitettu yhdistyminen Edita Västra Arosin kanssa. Vuoden aikana tehtiin suuri määrä muutoksia ja tuotannon järjestelyjä. Edita Västra Arosin painotuotanto siirrettiin Västeråsista Faluniin, ja Tukholman alueen myynti- ja asiakaspalvelutoiminnot sekä digitaalinen painaminen ja markkinointimateriaalien logistiikka keskitettiin Veddestaan. Västeråsin tuotantolaitos lakkautettiin ja prepress, myynti- ja asiakaspalvelu siirrettiin uusiin tiloihin.

Muutoksen läpivienti oli suuri haaste, ja erityisen suuri kiitos sen onnistumisesta kuuluu henkilöstölle. Työn tuloksia ja tavoiteltuja hyötyjä nähtiin jo syksyllä 2014, jolloin organisaatio toimi uudella konseptilla ja kevyemmällä kustannusrakenteella.

2015

Vuosi 2015 on Edita Bobergsin ensimmäinen ehjä vuosi uudella organisaatiolla. Vuonna 2015 yhtiö keskittyy asiakastyöhön ja suoramarkkinoinnin palveluiden kehittämiseen.

Olemme ottaneet käyttöön automaatiojärjestelmiä ja toimimme yhteistyössä sisaryhtiöidemme Edita Priman ja Seed Digital Median kanssa tarjoten monikanavaisia asiakkuusohjelmia, joissa yhdistetään sekä digitaaliset että painetut kanavat tehokkaaksi kokonaisuudeksi.

Monikanavaisuuden kehittämisen ohella myös painetussa suoramarkkinoinnissa on kehityspotentiaalia. Kampanjoiden kohdentamista ja ajoittamista sekä niiden mitattavuutta voidaan parantaa. Usean jakeluoperaattorin käyttö mahdollistaa optimaalisen jakelukanavan valinnan.

Muut liiketoiminta-alueet

Marketing Services

Vahvasti Pohjoismaissa

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat  Citat Oy ja Klikkicom Oy Suomessa, Citat AB, KliKKi AB, Mods Graphic Studio AB ja osakkuusyhtiö 
BrandSystems AB Ruotsissa ja Citat Ukraine LLC Ukrainassa.

Lue lisää »

Editorial Communication

Sisältö jokaisen brändin sydämessä

Liiketoiminta-alueeseen kuluu JG Communication AB Ruotsissa.

Lue lisää »

Publishing

Merkityksellistä sisältöä ja taitoa

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Publishing Oy ja Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy Suomessa.

Lue lisää »