"Vastuullinen maine tuo yritykselle parhaat kyvyt", sanoo Malin Lindfors Speace, tukholmalaisen vastuullisuuskysymyksiin erikoistuneen Ethos Internationalin partneri ja konsultti.

Vastuullinen yritys saa parhaat työntekijät

"Lahjakkaimmat työntekijät hakeutuvat yrityksiin, joilla on vastuullinen maine. Tämä on merkittävin etu, jonka pitkäjänteinen vastuullisuustyö tuo tullessaan," sanoo Malin Lindfors Speace.

"Osaaminen on kriittinen kilpailutekijä pohjoismaissa, missä yritykset kilpailevat keskenään. Ne kilpailevat myös samoista eturivin ammattilaisista. Ei ole vaikeaa ennustaa, millainen yritys voittaa tässä kilpailussa."

Lindfors Speace toivoo lisää läpinäkyvyyttä, ja siinä viestintäalan yritykset voivat auttaa asiakkaitaan. "Yritysten pitäisi viestiä myös epäonnistumisista, ei vain myönteisistä tuloksista. Viestintäyritykset voivat edistää avoimuutta. Ja avoimuus on kilpailuetu."

Toimitusketjun hallinta haasteellisinta

Lindfors Speacen mukaan toimitusketjun hallinta on tällä hetkellä kaikkein haasteellisin vastuullisuusteema yrityksille. "Kansainvälinen toimitusketju tuo tullessaan riskejä. Yritykset tietävät tämän, ja ne ovatkin todennäköisesti tunnistaneet ja analysoineet riskejä ketjun ensimmäiselle, jopa toiselle tasolle asti. Se ei kuitenkaan riitä: riskien tunnistaminen ja hallinta pitäisi ulottaa aina toimitusketjun alkuun asti."

Yrityksen johtamisjärjestelmän pitäisi myös taata, että tieto kulkee toimitusketjussa ylöspäin toimitusjohtajalle asti, ei ainoastaan alaspäin.

"Yrityksen kulttuurin ja johtamisjärjestelmän pitäisi tukea avoimuutta. On huolestuttavaa, jos esimerkiksi tiedotusvälineiden edustajien kysymykset pääsevät yllättämään toimitusjohtajan, koska tämä ei ole ajan tasalla. Ja tietysti vastuullisuusasiat pitää integroida kaikkiin hankintapäätöksiin."

Vaikka toimitusketjuun liittyvät vastuullisuusasiat pohdituttavat tällä hetkellä eniten, ydinkysymys on kuitenkin, miten vastuullisuuden johtaminen on organisoitu. Kuka johtaa? Mistä johdetaan? Miten budjetti on jaettu?

"Organisointitavasta riippumatta sillä, joka johtaa työtä, pitää olla myös mandaatti tehdä niin", sanoo Lindfors Speace.

Hänen mielestään ruotsalaisten ja suomalaisten tavoissa hallita toimitusketjuaan tai sertifiointeja ei ole merkittäviä eroja. Mutta muuten eroja kyllä löytyy:

"Suomi on hierarkisempi. Jos yrityksen toimitusjohtaja on sitoutunut vastuullisuuteen ja uskoo siihen, asiat hoituvat tehokkaasti. Mutta kaikki tarpeellinen tieto ei välttämättä kulje alhaalta ylös, mistä aiheutuu riskejä. Ruotsissa asiat etenevät hitaammin, koska täällä uskotaan konsensukseen. Mutta toisaalta asiat ja tieto jaetaan kaikkien kesken."

Ruotsissa ollaan myös sallivampia. Ihmisille suodaan mahdollisuus yrittää uudelleen. Suomalainen liike-elämä näyttäytyy raaempana ja kovempana. Toisaalta media on Suomessa kiltimpi.

Teksti: Sari Kuvaja, yritysvastuun ja viestinnän asiantuntija