Ledningsgruppen
för Nordic Morning Abp

31 december 2014

Timo Lepistö

f. 1959, juris kandidat

Vd, Nordic Morning Abp

Varit verksam i koncernen sedan 1987

Förtroendeuppdrag

Vice ordförande i Arbetslivsutskott av Mediernas Central Förbund
Styrelseledamot i Finlands förlagsförening rf

Tidigare arbetsuppgifter

Chef för Edita Content-divisionen,
Verkställande direktör för Edita Publishing Ab

Heikki Autio

f.1965, civilingenjör

Chef för affärsområde Print & Distribution

Verkställande direktör, Edita Prima Ab

Varit verksam i koncernen sedan 2007

Päivi Hietanen

f. 1962

Verkställande direktör, Edita Publishing Ab

Varit verksam i koncernen sedan 2014

Annika Linna

f. 1967, magister i samhällsvetenskap

Kommunikationschef, Nordic Morning Abp

Varit verksam i koncernen sedan 2009

Lars Lundström

f. 1969, civilekonom

Chef för Citat-bolagen

Verkställande direktör, Citat AB

Varit verksam i koncernen sedan 2008

Kati Niemelä

f. 1966, ekonomie magister

Ekonomichef, Nordic Morning Abp

Varit verksam i koncernen sedan 1998

Annika Parkkonen

f. 1971, politices magister

HR-chef, Nordic Morning Abp

Varit verksam i koncernen sedan 2012

Christian Sahlgren

f.1972, civilekonom

Chef för affärsområde Editorial Communication

Verkställande direktör,
JG Communication AB

Varit verksam i koncernen sedan 2012