Asiakas haluaa tarkkoja vastuullisuustietoja

Eräs kansainvälinen asiakkaamme lähetti meille syksyllä 2014 mittavan yritysvastuuta koskevan kyselyn. Nordic Morningin ja sen tytäryhtiö Citatin vastaus käsitti 40 dokumenttia yritysvastuun eri osa-alueilta.

Kysely kattoi ympäristöasiat, työelämäkäytännöt, ihmisoikeuskysymykset, liike-elämän eettiset käytännöt ja hankintapolitiikan. Pärjäsimme kyselyssä hyvin, mutta kehitettävääkin löytyy.

Asiakas kaipaa lisätietoja etenkin siitä, miten Nordic Morning minimoi käyttämiensä tuotteiden ympäristövaikutukset tuotteiden käytöstä poistamisen jälkeen. Asiakas kiinnitti huomiota myös muun muassa siihen, että Nordic Morningin hankintapolitiikka sisältää ympäristökriteerejä, mutta ei sosiaalisen vastuun kysymyksiä sekä siihen, että konsernilta puuttuu ihmisoikeuspolitiikka.

Ykkösprioriteettina asiakas toivoo, että Nordic Morning aloittaisi eettisten toimintaohjeidensa noudattamista koskevan raportoinnin.

Teksti: Sari Kuvaja, yritysvastuun ja viestinnän asiantuntija