Vastuullisuustyö tutuksi asiakkaille

Yritysvastuukysymykset ovat ajankohtaisia ja merkityksellisiä useille asiakkaillemme. He toivovat tukea ja apua vastuuviestintään ja yritysvastuun tiedonhankintaan.

Tiedot käyvät ilmi Nordic Morningin viime syksynä teettämästä ensimmäisestä yritysvastuun merkitystä syventäneestä asiakastutkimuksesta. Tutkimuksella haluttiin avata entistä tarkemmin sitä, millaista lisäarvoa Nordic Morningin vastuullisuus tuo ja voisi tuoda asiakassuhteisiin ja -palveluun.

Potentiaalia on. Asiakkaat toivovat räätälöityjä, personoituja vastuuviestinnän ratkaisuja ja välineitä sidosryhmäsuhteiden hoitoon. Myös yritysvastuun tiedonkeruuseen toivotaan apua.

Vastatakseen odotuksiin palveluntarjoajien pitää tuntea hyvin asiakkaidensa liiketoiminta sekä asiakkaille olennaiset yritysvastuukysymykset ja -haasteet. Toimitusketjun hallintaan ja vastuulliseen alihankintaan liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia lähes alalla kuin alalla. Millaisilla ratkaisuilla toimitusketjun sisäistä viestintää voitaisiin tukea? Miten tukea ketjun läpinäkyvyyttä? Moni asiakas voisi hyötyä myös palvelusta, jonka avulla voisi havainnollistaa sidosryhmille ja yhteiskunnalle tuotetut hyödyt.

Tutkimuksen perusteella Nordic Morningilla on rohkeita asiakkaita, jotka haluavat vahvistaa kilpailukykyään vastuullisuudella ja avoimella vastuuviestinnällä. He tarvitsevat innovatiivisia ratkaisuja ja odottavat niitä viestintäpalveluja tarjoavalta kumppaniltaan. Lisäksi he toivovat tukea, jopa haasteita innovatiivisen yrityskulttuurin luomiseksi. He toivovat tulevansa ”tuuletetuiksi”.

Asiakkaat toivovat saavansa laajasti tietoa konsernin palveluista ja yhtiöistä. Asiakkaat toivovat myös, että heille kerrottaisiin enemmän konsernin yritysvastuusta, sillä yritysvastuu on heille keskeistä ja kytkeytyy palveluihin, joita konserniyhtiöt heille tuottavat. Oleellista olisi avata, miten Nordic Morning auttaa asiakkaitaan saamaan lisäarvoa vastuullisuudesta viestinnän avulla.

Teksti: Sari Kuvaja, yritysvastuun ja viestinnän asiantuntija