Kunder vill veta mer om vårt företagsansvar

Frågor om företagsansvar är aktuella och viktiga för många av våra kunder. Det visar den första ingående kundenkäten om CSR. Många kunder vill ha stöd och hjälp med ansvarskommunikation och att ta fram bra information om ansvarsfullt företagande.

Med hjälp av enkäten ville vi skapa en större förståelse för vilka typer av mervärde Nordic Mornings kompetens inom området kan tillföra och bidra till i kundrelationerna och inom kundservice.

Resultatet visar att det finns en stor potential för CSR-frågor. Många kunder önskar skräddarsydda lösningar inom ansvarskommunikation och redskap för att sköta relationerna med sina intressegrupper. De vill även ha hjälp med att samla in information om CSR.

För att svara upp mot förväntningarna måste Nordic Mornings dotterbolag ha en god kännedom om kundernas affärsverksamhet, samt om vilka frågor och utmaningar kring företagsansvaret som är viktiga för kunderna. Frågor om hantering av leveranskedjan och ansvarsfull underleverantörsverksamhet är aktuella inom nästan alla branscher, till exempel hur man kan man stödja kommunikationen och skapa transparensen i leveranskedjan. Många kunder kan även gynnas av en tjänst som konkretiserar vilken nytta de skapar för sina målgrupper och samhället i stort.

Enkäten har visat att Nordic Morning har modiga kunder, som vill stärka sin konkurrenskraft genom ett ansvarsfullt företagande och en öppen ansvarskommunikation. De behöver innovativa lösningar och förväntar sig det från en partner som erbjuder kommunikationstjänster. Dessutom vill de ha stöd och inspirtation, men även utmaningar för att skapa en innovationskultur i företaget.

Kunderna vill få mer information om våra tjänster och de olika koncernbolagen. De vill även bli informerade om koncernens företagsansvar, eftersom det är centralt för dem och förenligt med de tjänster som våra koncernbolag producerar. Därför är det viktigt att visa hur Nordic Morning hjälper sina kunder att skapa mervärden utifrån ett ansvarsfullt företagande och med hjälp av kommunikation.

Text: Sari Kuvaja, Corporate Responsibility Advisor