På väg mot en effektivare mätning av koncernens digitala miljöpåverkan

”Det kan liknas vid att skala en lök”. Så sammanfattar Arto Salminen, CTO, Nordic Morning, undersökningen av miljökonsekvenserna för koncerns elektroniska kommunikation som presenterats av Mika Ruuskanen, direktör för det nordiska programmet Green Nordic Morning.

Lökens innersta lager representerar den interna infrastrukturen, som kontor, datorer samt interna och externa servrar i de fall Nordic Morning använder sig av sådana. Nästa lager är den elektroniska kommunikation mellan koncernen och intressentgrupperna, som utgående och inkommande e-post, samtal och sms. Ytterst ligger de digitala tjänster som Nordic Morning tillhandahåller.

"För närvarande kan vi beräkna de miljökonsekvenser som förorsakas av det inre lagret, med undantag för externa servrar. Vi kan rapportera mängden elektronisk kommunikation, till exempel utgående e-post och samtal, men inte deras miljökonsekvenser. Vi kan även beräkna vilka miljömässiga konsekvenser vår tjänsteproduktion har medfört", summerar Mika Ruuskanen.

Arto Salminen tillägger att det även det inkluderar elektroniskt avfall. "Allt levereras till Kuusakoski för återvinning eller korrekt omhändertagande", säger han.

Enligt Mika Ruuskanen håller Nordic Morning på att ta sina första steg mot att kunna mäta koncernens digitala miljöpåverkan. Han hoppas att man åtminstone ska kunna beräkna och rapportera den miljöinformation som koncernen själv kan påverka. För detta behövs information från administratörerna av externa servrar, men tills vidare är det inte möjligt att mäta energiförbrukningen specifikt för koncernens servrar. Däremot är den energieffektiviteten per serverhall känd.

Med viss precision kan man även beräkna energiförbrukningen och andra miljökonsekvenser för produktionen av till exempel en digital kampanj. Störst påverkan uppkommer på det kontor där kampanjen planeras och genomförs. Genom att effektivisera kontorets el- och värmeförbrukning, stödja ekologiskt effektiva arbetsresor och försöka minska mängden avfall kan man i relativt hög grad minska den miljöbelastning som produktionen av tjänster förorsakar.

Producenten har trots det endast begränsade möjligheter att påverka kampanjens användningssätt.

"När det gäller digitala tjänster är det vanligt att de inte sparas på den egna enheten, utan används om och om igen på en mobil enhet. Och ju snabbare nätverk och effektivare enheter man har, desto ”tyngre” blir tjänsterna. Vi vet inte om det är bra eller dåligt för miljön", säger Arto Salminen.

"Ju intressantare och bättre produkten eller tjänsten är, desto fler gånger laddas, används och läses den. Det är även tjänsteleverantörens mål. Men vi vet inte om det är det väsentligt ur ett miljöperspektiv", säger Mika Ruuskanen.

Det är i alla fall viktigt att samtliga aktörer sköter sin egen del så ekologiskt effektivt som möjligt under den digitala tjänstens hela livslängd. På global nivå är energins ursprung avgörande; ju mer förnybar energin är, desto bättre. Kanske kan kommunikationskoncernen i framtiden informera om de minst belastande användningssätten för varje tjänst som tillhandahålls. Ungefär som en klädproducent. De har inte direkt ansvar för hur länge konsumenten använder plagget, hur det tvättas eller om det återvinns. De kan däremot kan ge råd om vilken tvättmetod som medför den minsta miljöbelastningen, och påverka plaggets hållbarhet och återvinningsmöjligheter genom sitt materialval och sin planering. Kanske kan en märkning av ekologisk effektivitet bli ett konkurrensmedel för digitala tjänster.

Text: Sari Kuvaja, Corporate Responsibility Advisor