Integroitua markkinointiviestintää

Rakennamme asiakkaillemme siltoja
perinteisen markkinointiviestinnän ja koko
ajan voimakkaammin digitalisoituvan
toimintaympäristön välille.

Citat-yhtiöt 2014

Lars Lundström, Citat yhtiöiden johtaja ja Citat AB:n toimitusjohtaja

Vahvasti Pohjoismaissa

Citat-yhtiöt tarjoavat markkinointiviestinnän palveluja sekä Pohjoismaiden tasolla että paikallisesti. Toimimme Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Ukrainassa. Palveluksessamme on yhteensä 150 viestinnän ammattilaista ja teemme tiivistä yhteistyötä kumppaniemme ja sisaryhtiöidemme kanssa.

Citat on yksi Pohjoismaiden suurimmista luovuuteen ja tuotantoon keskittyvistä toimistoista. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme vastaamaan asiakkaidemme muuttuvia tarpeita.

Pysymme askeleen edellä kilpailijoitamme panostamalla tehokkuuteen, kehittämiseen ja lisäarvon tuottamiseen asiakkaillemme.

2014

Vuosi oli Citat-yhtiöille haasteellinen. Ruotsissa osa suurista asiakkaistamme pienensi markkinoinnin budjettiaan ja jäimme kakkossijalle muutamissa tärkeissä tarjouskilpailuissa. Suomessa yleinen talouden laskusuhdanne on vähentänyt viestintäpalvelujen kysyntää. Ukrainan sota on vaikuttanut paitsi sikälaiseen toimistoomme myös koko Citat-tiimiin.

Taloudelliset haasteet ja osaamisen kehittämisen tarve johtivat liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn, minkä vuoksi tulos painui negatiiviseksi.

Ruotsissa hankimme osuuden Leon-toimistosta ja saimme lisää tärkeää osaamista ja uusia asiakkaita. Me myös voitimme tarjouskilpailujen kautta useita uusia asiakkaita, ja suhteemme tärkeimpiin asiakkaisiimme vahvistui.

Kehitimme digitaalista palvelutarjontaa, ja uudistimme Citat-brändiä ja omia viestintäkanaviamme.

2015

Vuosi näyttää lupaavalta. Olemme päivittäneet strategiamme, jonka ohjaamina jatkamme palvelujen kehittämistä ja työskentelyä läheisessä yhteistyössä muiden Nordic Morning -yhtiöiden kanssa.

Panostamme digitaalisuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Tärkein tavoitteemme on kannattavuuden parantaminen.

Citat AB

Citat AB on asiakaslähtöinen toimisto, joka luo ja tuottaa markkinointiviestintää ja sisältöä. Toimimme erittäin tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Asiakkainamme on niin kansainvälisiä suuryrityksiä kuin pieniä paikallisia yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita.

Luomme ja tuotamme erinomaista viestintää yli kaikkien rajojen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan viestinnän tavoitteensa yli maantieteellisten ja organisaatiorajojen, eri aloilla ja kaikissa mahdollisissa kanavissa. Laadimme ja toteutamme korkealaatuista markkinointimateriaalia ja -sisältöä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti tekniikasta ja kanavasta riippumatta.

Palvelumme käsittävät mm. digitaalisen mainonnan, myynnin tukimateriaalit, sosiaalisen median sisällöntuotannon, globaalit adaptaatiot ja aplikaatiot.

Tarjoamme asiakkaillemme myös taktista neuvontaa ja B2B-myyntitukea, ja autamme verkkopalvleujen hallinnassa ja tilaisuuksien järjestämisessä.

Meillä on pääasiassa neljä asiakasryhmää: kansainväliset B2B-yritykset, vähittäiskauppa ja nopeasti liikkuvat kuluttajahyödykkeet, finanssipalvelut ja julkinen sektori.

Digitalisoitumisen seurauksena markkinat ovat jatkuvassa, nopeassa muutoksessa. Uusia kanavia, palveluita ja alustoja syntyy jatkuvasti. Painopiste siirtyy pois perinteisistä kampanjoista kohti integroitua viestintää omissa, ansaituissa ja maksetuissa kanavissa, joissa vastaanottajalle syntyvä arvo on keskiössä.

Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme tässä muutoksessa. Osaamisemme, kokemuksemme ja laajan toimintamme yhdistelmä mahdollistaa vakaan, pitkäjänteisen työn asiakkaidemme hyväksi.

Markkinoilla tapahtuu jatkuvasti rakenteellisia muutoksia, minkä vuoksi kilpailu on kovaa ja vakiintumatonta.

Citat Oy

Citat Oy on markkinointiviestintätoimisto, joka luo aitoja kohtaamisia asiakkaan brändin ja loppukäyttäjän välille. Citat Oy on sekä markkinoinnin strateginen suunnittelija että toteuttaja.

Palvelumme käsittävät designin, brändäyksen, erilaiset digitaaliset sovellukset, data-analyysit, integroidut markkinoinnin kampanjat, myyntipromootiot ja sosiaalisen median toimenpiteet. Vaikka yksittäisten projektien laajuus vaihtelee, niiden keskiössä on aina asiakkaalle luotu lisäarvo.

Asiakkaamme ovat sekä B2C- että B2B-yrityksiä. Muiden muassa Danske Bank, Nets, Kärkimedia ja Fazer ovat Citatin asiakkaita.

Suomessa markkinointiviestinnän markkina on melko pieni ja erittäin kilpailtu. Kilpailijakenttä on pirstaloitunut, sillä markkinoille on tullut paljon uusia toimijoita, jotka tavoittelevat samoja asiakkaita. Samalla asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut syklisemmäksi. Kilpailutus on lisääntynyt ja pitkäjänteinen kehitystyö vaikeutunut pirstaloitumisen myötä.

Suurimpia haasteitamme ja samalla suurimpia mahdollisuuksiamme on kilpailijoista erottautuminen. Keskitymme strategiseen markkinointiin, jossa rakennetaan pitkäjänteistä kumppanuutta asiakkaiden kanssa.

Ymmärrys asiakkaiden liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä auttaa valitsemaan ja suunnittelemaan juuri oikeat palvelut ja markkinointiviestinnän toiminnot, joilla voidaan tuottaa mitattavaa lisäarvoa asiakkaan liiketoimintaan. Markkinoinnin strategisuus ja tulosten mitattavuus ovat merkittävimpiä kilpailuetujamme.

Citatissa työskentelee 15 ammattilaista. Lisäksi meillä on laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluu konsultteja, alihankkijoita ja freelancereita. Verkostoitunut organisaatiorakenne mahdollistaa laajan osaamisen ja joustavan palvelutarjonnan.

2014

Vuonna 2014 kasvatimme palvelumuotoilun osuutta liiketoiminnassamme 20 prosenttiin ja vahvistimme Citatin tunnettuutta. Markkinoiden muutosten ja kovan kilpailun vuoksi emme kuitenkaan saavuttaneet kaikkia liiketoiminnallisia tavoitteita.

Alati muuttuvassa markkinaympäristössä osaavan henkilöstön löytäminen ja henkilöstön osaamisen ylläpitäminen oli haastavaa.

Kärkimedian Baari -palvelumuotoilutyömme voitti digitaalisen median Grand One -kilpailun sarjan, sai hopeaa suomalaisessa Vuoden Huiput -kilpailussa ja pronssia arvostetussa eurooppalaisessa Epica-kisassa.

2015

Kova kilpailu markkinoilla jatkuu. Keskitymme yhä vahvemmin brändättyyn palvelumuotoiluun, käyttäjäkohtaamisten kehittämiseen ja datan hyödyntämiseen. Pyrimme jatkuvasti rakentamaan uusia verkostoja ja löytämään luotettavia kumppaneita. Teemme myös tiiviimpää yhteistyötä sisaryhtiöidemme kanssa.

MONIPUOLISIA VIESTINNÄN PALVELUITA

Asiakkuusmarkkinointi on
hyvää palvelua

Jesse Sandqvist, strategiajohtaja,
Seed Digital Media:

"Strateginen asiakkuusmarkkinointi-
suunnitelma auttaa löytämään oikeat asiakkaat ja kehittämään asiakassuhteita."

Lue lisää »

Tarinankerronnan edelläkävijä

Alexander Corneliusson,
Account Manager, Citat:

"Aivan uudenlaisia virtuaalitodellisuuslaitteita hyödyntävät Citat ja Nobel Biocare mullistavat luovaa tarinankerrontaa."

Lue lisää »

Parempaa
vuorovaikutusta

Aleksi Lampinen, toimitusjohtaja, Citat Oy: 

"Käyttökokemuksen on oltava miellyttävä ja sisältöjen helposti löydettävissä riippumatta päätelaitteesta tai kellonajasta."

Lue lisää »

Tehdään sisällöstä sosiaalista

Pixie Sartang, sosiaalisen median strategiajohtaja, JG Communication:

"Digitaalisessa ympäristössä markkinoinnin on herätettävä yleisön mielenkiinto silmänräpäyksessä. Yritysten on erotuttava muista ja oltava piirun verran muita kiinnostavampia."

Lue lisää »