Integrerad marknads-
kommunikation


Vi hjälper våra kunder att överbrygga klyftan
mellan traditionell marknadskommunikation
och en allt mer digitaliserad värld.

Citatbolagen 2014

Lars Lundström, chef för Citatföretagen och vd för Citat AB

Starkt i Norden

Citatföretagen är en grupp marknadskommunikations-
byråer som tillhandahåller tjänster på nordisk och lokal nivå. Citatföretagen har verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Ukraina. Totalt är vi 150 kommunikationsexperter.

Vi har ett nära samarbete med våra partner och systerföretag inom Nordic Morning. Citatföretagen är en av de största byråerna i Norden med fokus på kreativitet och produktion, och vi utvecklar kontinuerligt vår kompetens och anpassning till marknadsbehovens snabba utveckling.

För att ligga steget före våra konkurrenter krävs kontinuerlig fokus på effektivitet, utveckling och ökat mervärde för våra kunder.

2014

2014 var ett krävande år för Citatföretagen. I Sverige har vissa av våra största kunder gjort inbesparingar och vi har kommit på andra plats i ett par viktiga pitcher och upphandlingar. Det makroekonomiska läget i Finland påverkar vår finska verksamhet och kriget i Ukraina påverkar hela Citat-teamet mentalt. Utmaningarna när det gäller volym och behovet av kompetensutveckling har lett till en omstrukturering av företaget.

Dessa utmaningar har resulterat i ett negativt resultat, vilket till största delen beror på kostnader till följd av omstrukturering. Men det har även funnits en hel del utvecklings- och realiseringsmöjligheter. I Sverige förvärvade vi en del av byrån Leon, vilket tillför viktiga kompetensområden och kunder. Vi fick även ett antal nya kunder och utvecklade kraftigt våra viktigaste kundrelationer under året. Digitaliseringen av våra leveranser fortsätter och accelererar. Utöver detta har vi uppdaterat och moderniserat varumärket Citat och våra egna kanaler.

2015

Nästa år ser mer lovande ut för Citatföretagen. Vi har uppdaterat vår strategi och kommer att fokusera på att utveckla vårt erbjudande och ha ett närmare samarbete med de övriga Nordic Morning-bolagen. Vi kommer även att fortsätta den digitala omvandlingen och kompetensutvecklingen för att svara upp mot kundernas ändrade krav. Vårt övergripande mål för 2015 är att öka lönsamheten.

Citat AB

Citat AB är en kundorienterad byrå som skapar och producerar marknadskommunikation och innehåll. Vi har ett mycket nära och långvarigt samarbete med våra kunder, som omfattar såväl stora internationella företag som små, lokala bolag och den offentliga sektorn.

Vi skapar och producerar fantastisk kommunikation över alla gränser. Detta innebär att vi försöker hjälpa våra kunder att uppnå sina kommunikationsmål över geografiska och organisationsgränser, inom olika områden och via alla kanaler. Vi skapar och aktiverar högklassigt marknadsföringsmaterial och innehåll oavsett teknik och kanal på det snabbaste och mest effektiva sättet.

Våra tjänster sträcker sig från digital annonsering, material för säljsupport och innehåll i sociala medier till globala tillämpningar och appar.

Vi hjälper även våra kunder med taktisk rådgivning och utvalda lösningar, som B2B-säljsupport, webbhantering och evenemang.

Vi betjänar fyra stora kundsegment: internationella B2B-företag, detaljhandel och snabbrörliga konsumentvaror, finansiella tjänster och den offentliga sektorn.

På grund av digitaliseringen är förändringen på marknaden snabb och ständigt pågående. Nya kanaler, tjänster och plattformar kommer hela tiden. Fokus förflyttas från drivande kampanjer inom betalda kanaler mot integrerad kommunikation via egna, förtjänade och betalda kanaler, där värdet för mottagaren är det viktiga.

Vår roll är att hjälpa våra kunder i denna övergång till modernare kommunikationsmetoder. Tack vare våra kompetenser, vår erfarenhet och vår storlek kan vi erbjuda stabila, långsiktiga samarbeten med våra kunder.

En mängd olika strukturförändringar pågår på marknaden. Därför är konkurrensen hård och okonsoliderad.

Citat Oy

Citat Oy är ett finländskt företag med fokus på marknadskommunikation som skapar positiva möten mellan varumärke och slutkund. Citat Oy står för både strategisk planering och genomförande.

Tjänsterna inbegriper design, varumärkesarbete, olika digitala applikationer, dataanalyser, integrerad marknadsföring, säljfrämjande åtgärder och aktiviteter i sociala medier. Även om de olika projektens omfattning kan variera är mervärdet som skapas för kunden alltid i centrum.

Kunderna är både B2C- och B2B-företag. Bland annat har Danske Bank, Nets, Kärkimedia och Fazer valt att samarbeta med Citat.

I Finland är kommunikationsmarknaden relativt liten och konkurrensen mycket hård. Fältet med konkurrenter är splittrat, eftersom en mängd nya aktörer har etablerats och alla tävlar om samma kunder. Samtidigt har kundernas köpbeteende blivit allt mer cykliskt. Konkurrensutsättningen har ökat och ett långsiktigt utvecklingsarbete har blivit svårare i och med den fragmentering detta medför.

För oss är en av de största utmaningarna, och samtidigt möjligheterna, att skilja Citat Oy från konkurrenterna. Vi fokuserar på strategisk marknadsföring, där man bygger upp långsiktiga partnerskap med kunderna. För att kunna planera rätt tjänster och marknadskommunikationsaktiviteter - som skapar ett mätbart mervärde för kundens - är det viktigt att förstå kundens affärsverksamhet och verksamhetsmiljö. Strategisk marknadsföring och mätbara resultat hör till våra viktigaste konkurrensfördelar.

Citat Oy har 15 medarbetare. Dessutom har företaget ett omfattande samarbetsnätverk med konsulter, underleverantörer och frilansare. Organisationens nätverksstruktur gör att vi har en bred kunskapsbas och ett flexibelt serviceerbjudande.

2014

Under 2014 ökade vi andelen av servicedesign till över 20 procent av affärsverksamheten och stärkte kännedomen om Citat i Finland.

På grund av marknadsförändringarna och den hårda konkurrensen uppnådde vi emellertid inte alla affärsmässiga mål.

I en marknadsmiljö som ständigt förändras var det utmanande att rekrytera kunniga medarbetare och att upprätthålla medarbetarnas kompetensnivå.

Vårt servicedesignprojekt Baari för Kärkimedia vann kategorin digitala medier i tävlingen Grand One, tog silver i den finländska tävlingen Vuoden Huiput och brons i den ansedda europeiska Epica-tävlingen.

2015

Den hårda konkurrensen på marknaden kommer att fortsätta. Vi fokuserar allt mer på servicedesign för varumärkesbyggande, utvecklingen av användarmöten och utnyttjandet av data. Vi försöker kontinuerligt bygga upp nya nätverk och hitta pålitliga partner. Vi kommer även att ha ett tätare samarbete med våra systerbolag.

OM VÅRA TJÄNSTER

Kundrelations-
marknadsföring är god service

Jesse Sandqvist,
strategichef, Seed Digital Media

”Lyckad kundrelationsmarknadsföring upplevs inte som marknadsföring utan som en god serviceupplevelse.”

Läs mer »

Avancerad storytelling

Alexander Corneliusson,
Account Manager, Citat:

"Med hjälp av den nyaste maskinvaran för virtuell verklighet bryter Citat och Nobel Biocare ny mark när det gäller avancerad, kreativ storytelling."

Läs mer »

Bättre service och samverkan

Aleksi Lampinen, vd, Citat Oy:

"Upplevelsen ska vara positiv och innehållet enkelt att hitta, oavsett tiden på dygnet eller vilken utrustning besökarna använder sig av."

Läs mer »

Hög tid att bli mer social

Pixie Sartang, Head of Social Media Strategy, JG Communication:

"Marknadsföring i digitala media handlar om att kunna fängsla publiken på ett ögonblick. Företagen måste sticka ut och vara lite intressantare än vanligt."

Läs mer »