Kopplar samman
människor, processer
och digitala resurser

Vi tror att vi kan skapa en situation där både kunden och slutanvändarna vinner genom att erbjuda en bättre användarupplevelse.

BRAND SYSTEMS 2014

Peter Svahn, VD, BrandSystems

Differentierade MRM-systemlösningar

BrandSystems är en ledande systemleverantör inom Marketing Resource Management (MRM). Vi är visionära ledare på marknaden och erbjuder våra kunder övergripande tillämpningar för att underlätta och stödja dem i resurshanteringen för marknadsföring.

Vår programsvit Marcom Management Suite stödjer hela planerings- och hanteringsprocessen på en marknadsavdelning. Den löser viktiga problem inom affärsverksamheten som beror på bristfällig samordning och kontroll. Genom att använda våra MRM-system får våra kunder mer kontroll över hur mycket pengar de använder till marknadsföring och vad pengarna används till.

Våra kunder är små och medelstora företag inom alla branscher, och samtliga investerar mycket på marknadsföring. Våra kunder har starka varumärken och vill hantera varumärkets anseende.

Vi eftersträvar enkelhet i våra system. Vi tror att vi kan skapa en situation där både kunden och slutanvändarna vinner genom att erbjuda en bättre användarupplevelse. Marknaden växer relativt snabbt. Vi har främst fokuserat på den svenska marknaden, men expanderar nu vår verksamhet till USA. Vi har cirka 50 medarbetare i tre länder: Sverige, Indien och USA.

Vårt mål är att bli en världsledande leverantör av MRM-teknik till en majoritet av marknadsföringsavdelningarna i världen. För att uppnå detta fokuserar vi på att förstå marknaden och kundernas behov samt på att differentiera konfigurationsmallar för att kunna leverera de bästa modellerna för olika marknadsföringsområden. Våra största utmaningar är att uppnå tillväxt och att stödja våra nya partner.

2014

Vi uppnådde inte samtliga strategiska mål för 2014 på grund av dröjsmål vid lanseringen av nya produkter. Det tog även längre tid än väntat att implementera vår nya strategi att sälja via partner. Vår viktigaste prestation under 2014 var att hitta nya affärspartner i USA och Australien.

2015

Under 2015 är vårt mål att överträffa marknadens tillväxttakt. Under årets första kvartal expanderar vi till USA.

OM VÅRA TJÄNSTER

Kundrelations-
marknadsföring är god service

Jesse Sandqvist,
strategichef, Seed Digital Media

”Lyckad kundrelationsmarknadsföring upplevs inte som marknadsföring utan som en god serviceupplevelse.”

Läs mer »

Avancerad storytelling

Alexander Corneliusson,
Account Manager, Citat:

"Med hjälp av den nyaste maskinvaran för virtuell verklighet bryter Citat och Nobel Biocare ny mark när det gäller avancerad, kreativ storytelling."

Läs mer »

Bättre service och samverkan

Aleksi Lampinen, vd, Citat Oy:

"Upplevelsen ska vara positiv och innehållet enkelt att hitta, oavsett tiden på dygnet eller vilken utrustning besökarna använder sig av."

Läs mer »

Hög tid att bli mer social

Pixie Sartang, Head of Social Media Strategy, JG Communication:

"Marknadsföring i digitala media handlar om att kunna fängsla publiken på ett ögonblick. Företagen måste sticka ut och vara lite intressantare än vanligt."

Läs mer »