Hyvä kampanja tahdään vaikuttavilla kuvilla ja älykkäillä ratkaisuilla

Meillä on sekä taiteellista näkemystä että teknistä osaamista. Tämä yhdistelmä on avain maailmanlaajuisiin kampanjoihin.

Mods Graphic Studio 2014

Jan Eriksson, toimitusjohtaja, Mods Graphic Studio

"Meillä on asiakasymmärrystä ja kokemusta vuorovaikutukseen perustuvasta yhteistyöstä. Pystymme tuottamaan asiakkaillemme laadukkaita ratkaisuja, jotka antavat täyden vastineen heidän investoinnilleen. Palvelumme perustuvat kehittyneisiin teknisiin ratkaisuihin, joiden avulla hoidamme asiakasprojektit onnistuneesti ja menestyksekkäästi alusta loppuun."

Tavoitteena täydellinen kuva

Mods Graphic Studio tarjoaa kahdentyyppistä palvelua: korkeatasoista ja vaativaa kuvankäsittelyä sekä painovalmiita ratkaisuja laajoihin ja monipuolisiin kampanjoihin. Modsin palvelut kattavat markkinointikampanjan kaikki vaiheet. Lopputulokset syntyvät yhteistyössä asiakkaan, taiteilijoiden, valokuvaajien, suunnittelijoiden sekä paikallisten painotalojen ja muiden palveluntarjoajien kanssa.

Mods on panostanut joustavaan tekniseen järjestelmään, joka mahdollistaa monipuolisten kampanjoiden toteuttamisen ja virheiden havaitsemisen ja selvittämisen prosessin jokaisessa vaiheessa. Tämä antaa meille valmiudet tuottaa markkina-alueista ja sesongeista riippumattomia ratkaisuja jopa miljoonapainoksina.

Teemme alusta loppuun pikkutarkkaa työtä varmistaaksemme täydellisen lopputuloksen: virheettömän, painovalmiin PDF-vedoksen. Panostamme virheettömään työhön jo esituotantovaiheessa, jotta painossa tai digitaalisessa tuotannossa ei mikään menisi enää pieleen.

Teknisen järjestelmän lisäksi Modsin vahvuus on kuvankäsittely. Tuotamme kauniita kuvia, joita voi käyttää erilaisissa ratkaisuissa – postikorteista jättikokoisiin painotuotteisiin ja älypuhelimista sähköisiin mainostauluihin – ilman lukuisia korjauskierroksia.
Pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat yksi keskeisistä menestystekijöistämme. Modsin asiakkaita ovat erityisesti muoti- ja autoalalla toimivat monikansalliset yhtiöt. Näille yrityksille brändin merkitys on suuri, ja ne asettavat tiukat vaatimukset kumppaniensa työn laadulle ja prosesseille.

Modsin pitkä kokemus alalta on syventänyt yhtiön ymmärtämystä asiakkaiden monimutkaisista toimintaympäristöistä. Meille on erittäin tärkeää tehdä läheistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa oikeanlaisen, konseptista toimitukseen ulottuvan ratkaisun löytämiseksi. Usein projektiin kuuluu myös alihankkijoiden johtamista ja tukemista tiukkojen vaatimusten täyttämiseksi.

Painotuotteiden kysyntä on hiipumassa, ja yleisen käsityksen mukaan tämä merkitsee myös laadukkaiden kuvien ja markkinointikampanjoiden kysynnän laskua. Tosiasiassa tilanne on juuri päinvastainen. Käytettävissä olevien julkaisukanavien määrä lisääntyy koko ajan, joten kestävien markkinointikampanjoiden tarve on nyt suurempi kuin esimerkiksi pari vuotta sitten.

Vuosi 2014

Vuosi 2014 oli Modsille hyvä. Teknisten prosessiemme päivitys ja palvelinuudistus saatiin päätökseen, ja tämän ansiosta tuotantoprosessimme on nyt tehokkain mahdollinen.

Myös tärkeimmillä asiakkaillamme oli hyvä vuosi: uusia tuotteita julkistettiin ja taloudelliset tulokset olivat odotettua parempia. Meille tämä merkitsee lisätilaa luovuudelle.

Markkinointikampanjat ovat yhä useammin maailmanlaajuisia, ja asiakkaat hallinnoivat niitä keskitetysti. Tämä vähentää muoti- ja autoalan perinteistä kausiluontoisuutta. Kampanjoita käynnistetään jatkuvasti eri puolilla maailmaa. Kun eteläiselle pallonpuoliskolle tuotetaan kesäkampanjoita, tehdään samaan aikaan pohjoisen pallonpuoliskon talvikampanjoita.

Meiltä vaaditaan valmiutta ottaa tilauksia vastaan ympäri vuorokauden. Työskentelymme jatkuva kehittäminen on meille tärkeää, jotta ideamme ja työtapamme pysyvät raikkaina ja innovatiivisina. Toimialamme on mullistunut 15 viime vuoden aikana, ja meidän on pystyttävä säilyttämään kilpailukykymme.

Vuosi 2015

Sujuvan arjen kannalta on yhä tärkeämpää pitää digitaalinen materiaali asiakkaidemme saatavilla. Yhä erikoistuneemmat markkinakanavat vaativat tietynlaista materiaalin räätälöintiä, ja räätälöinnit nopeutuvat. Järjestelmien avulla materiaali voidaan muokata sellaiseksi, että asiakkaat voivat itse hakea heille räätälöidyn materiaalin nopeasti ja tehokkaasti.

Tämä vuosi tuo myös haasteita suojaukselle ja esteettömyydelle. Internetissä avoinna olevien järjestelmien myötä syntyy myös vastuu siitä, että järjestelmät on suojattu ulkopuolisilta ja ovat samalla kuitenkin käytettävissä. Vuosi 2014 muistetaan useista hyökkäyksistä ja kaatuneista järjestelmistä.

MONIPUOLISIA VIESTINNÄN PALVELUITA

Asiakkuusmarkkinointi on
hyvää palvelua

Jesse Sandqvist, strategiajohtaja,
Seed Digital Media:

"Strateginen asiakkuusmarkkinointi-
suunnitelma auttaa löytämään oikeat asiakkaat ja kehittämään asiakassuhteita."

Lue lisää »

Tarinankerronnan edelläkävijä

Alexander Corneliusson,
Account Manager, Citat:

"Aivan uudenlaisia virtuaalitodellisuuslaitteita hyödyntävät Citat ja Nobel Biocare mullistavat luovaa tarinankerrontaa."

Lue lisää »

Parempaa
vuorovaikutusta

Aleksi Lampinen, toimitusjohtaja, Citat Oy: 

"Käyttökokemuksen on oltava miellyttävä ja sisältöjen helposti löydettävissä riippumatta päätelaitteesta tai kellonajasta."

Lue lisää »

Tehdään sisällöstä sosiaalista

Pixie Sartang, sosiaalisen median strategiajohtaja, JG Communication:

"Digitaalisessa ympäristössä markkinoinnin on herätettävä yleisön mielenkiinto silmänräpäyksessä. Yritysten on erotuttava muista ja oltava piirun verran muita kiinnostavampia."

Lue lisää »