Vackra bilder och smarta lösningar = fantastiska kampanjer

Vår konstnärliga kompetens och tekniska expertis inom smarta lösningar är en kraftfull och unik kombination som gör att vi kan leverera storskaliga, slagkraftiga, globala kampanjer.

Mods Graphic Studio 2014

Jan Eriksson, vd, Mods Graphic Studio

"Vi har många års erfarenhet av våra kunders sätt att tänka, och våra relationer bygger på ständig dialog. Det gör att vi kan leverera kvalitet och avkastning på våra kunders investeringar. Vi använder oss av avancerade systemlösningar och ägnar omsorg om projektets detaljer, från början till slut, för att kunna leverera produkter av högsta kvalitet."

Vi arbetar för att skapa perfekta bilder

Mods Graphic Studio har två huvuderbjudanden - avancerade retuscheringar, och leverans av tryckfärdiga lösningar för komplexa, storskaliga kampanjer. De lösningar som Mods tillhandahåller följer marknadsföringskampanjen från början till slut. Vi samarbetar med kund, konstnärer, fotografer, designers, lokala tryckerier och leverantörer för att skapa den perfekta produkten.

Tidigare investeringar i en flexibel teknisk lösning innebär att Mods nu har en plattform som möjliggör leverans av komplexa kampanjer, och säkerställer att eventuella fel åtgärdas i processens alla steg – en viktig förutsättning vid kampanjer som saknar geografiska gränser eller säsonger, som spänner över alla tidszoner och har miljonupplagor.

Vi arbetar omsorgsfullt från början till slut för att kunna garantera att vi levererar perfekta, felfria, tryckfärdiga PDF-filer. Vi fokuserar på att göra allt rätt vid förproduktionen, så att inget kan gå fel på tryckeriet eller vid den digitala publiceringen.

Förutom den tekniska lösningen levererar Mods expertis inom bildbehandling. Vi producerar vackra bilder som kan användas till allt från vykort till extra stora trycksaker, och från smartphoneskärmar till elektroniska stortavlor utan omfattande produktionscykler.

En av nycklarna till vår framgång är våra långsiktiga kundrelationer. Mods kunder består av stora multinationella företag, främst inom mode- och fordonsbranscherna. Dessa företag är beroende av sina varumärkens integritet och ställer mycket höga krav på sina leverantörer vad gäller kvalitet och processer.

Under de många år som Mods verkat inom dessa branscher har vi fått unika insikter i våra kunders komplexa värld, och vi är stolta över att arbeta nära dem för att hitta rätt lösningar - från idé till leverans. Detta inbegriper ofta hanteringen av underleverantörer och att hjälpa dem att uppfylla höga krav.

När behovet av tryckta produkter långsamt avtar tror många att det finns en motsvarande nedgång i efterfrågan på kvalitetsbilder och väldesignade marknadsföringskampanjer. I verkligheten är det tvärtom.

Antalet publiceringskanaler som företagen använder sig av ökar, och idag finns det ett större behov av att producera marknadsföringskampanjer som verkligen fastnar än det fanns för bara ett par år sedan.

År 2014

2014 var ett bra år för Mods. Ett år då vi la sista handen vid våra uppdaterade tekniska processer och förnyade våra servrar, så att vårt produktionsflöde är så effektivt som möjligt – vi ligger på gränsen till vad som kan uppnås.

Även våra viktigaste kunder har haft ett mycket bra år, med många produktlanseringar och finansiella resultat som varit bättre än förväntat. Det är naturligtvis bra för oss eftersom detta innebär att de nu får utrymme för att vara ännu mer kreativa.

När marknadsföringskampanjerna blir mer globala och hanteras centralt hos kunden försvinner de säsongsmässiga aspekterna på mode- och bilindustrierna. Kampanjer lanseras ständigt i olika delar av världen. Samtidigt som vi producerar sommarkampanjer för södra halvklotet skapar vi vinterkampanjer för norra delen.

För oss innebär detta att vi dygnet runt måste hålla ett öga på inkommande beställningar. Intern utveckling har varit nyckeln till att hålla våra idéer och arbetssätt fräscha och innovativa. Vår bransch har förändrats enormt under de senaste 15 åren och vi måste ständigt utvecklas för att upprätthålla våra konkurrensfördelar.

År 2015

Att tillgängliggöra det digitala material som vi håller för våra kunder blir allt viktigare för en enklare vardag för kunden. De allt mer nischade marknadskanalerna kräver sin specifika anpassning av materialet, och ledtiderna för anpassningar blir kortare. Med system kan vi anpassa materialet så att kunden själv kan hämta sitt anpassade material, snabbt och effektivt.

Året ställer också utmaningar inom säkerhet och tillgänglighet. Med system öppna mot internet kommer också ett ansvar att hålla de skyddade från obehöriga och ändå tillgängliga. 2014 var ett år med flera omskrivna intrång och system som kraschade.

OM VÅRA TJÄNSTER

Kundrelations-
marknadsföring är god service

Jesse Sandqvist,
strategichef, Seed Digital Media

”Lyckad kundrelationsmarknadsföring upplevs inte som marknadsföring utan som en god serviceupplevelse.”

Läs mer »

Avancerad storytelling

Alexander Corneliusson,
Account Manager, Citat:

"Med hjälp av den nyaste maskinvaran för virtuell verklighet bryter Citat och Nobel Biocare ny mark när det gäller avancerad, kreativ storytelling."

Läs mer »

Bättre service och samverkan

Aleksi Lampinen, vd, Citat Oy:

"Upplevelsen ska vara positiv och innehållet enkelt att hitta, oavsett tiden på dygnet eller vilken utrustning besökarna använder sig av."

Läs mer »

Hög tid att bli mer social

Pixie Sartang, Head of Social Media Strategy, JG Communication:

"Marknadsföring i digitala media handlar om att kunna fängsla publiken på ett ögonblick. Företagen måste sticka ut och vara lite intressantare än vanligt."

Läs mer »